Čtyřiadvacet let nahrávání pro nevidomé

Vytisknout

Ze všech smyslů, kterými poznáváme svět a orientujeme se ve svém okolí, je nejdůležitější zrak. Nevidomí se proto ve svém životě potýkají s celou řadou potíží, překážek a nesnází. Jednou z organizací, které se snaží ulehčit nebo zpestřit nevidomým jejich nesnadný život, je nadační fond Lumen Christi, který se čtyřiadvacet let věnuje nahrávání křesťanských zvukových knih a zvukových časopisů.

 

JUDr. Lenka Nebeská byla mezi prvními, kteří ve spolupráci s nadačním fondem, vlastně tehdy ještě nadací Lumen Christi, začali zvukové knihy pro nevidomé načítat.

 

Jaké knihy si pro načítání vybíráte?

Nejraději načítám životopisné publikace a příběhy, které pohladí po duši. Nedávno to byly například Kvítky papeže Františka od Andrea Tornielliho, což jsou úryvky z papežových kázání, telefonátů a projevů k věřícím, nyní načítám životopisnou knihu o matce Dona Bosca a potom bych ráda nahrála biografii známé bylinkářky a autorky knihy Zdraví z Boží lékárny Marie Treben.

 

Audioknihám a časopisům pro nevidomé se věnujete mnoho let. Co se za tu dobu změnilo?

V roce 1993 jsme začínali s malým improvizovaným studiem v podkroví budovy České katolické charity v Praze. Zvukové časopisy tam bylo možné načíst za jeden večer, ale pro zvukové knihy to vhodné nebylo. Délka nahrávky jedné knihy je pět, deset, patnáct nebo i více hodin a načítání trvá ještě déle. Na práci po večerech to bylo příliš mnoho času. Když jsem pak byla na mateřské dovolené, načítala jsem doma na kvalitní kazetový magnetofon s externím mikrofonem. Ani to nebylo ideální, mikrofon zaznamenával spoustu ruchů z okolí a často bylo nutné se vracet a nahrávku opravovat. Tímto způsobem jsem však spolu s řadou dalších dobrovolníků načítala zvukové knihy řadu let.

 

Dneska je to jiné?

Nahrávky zvukových časopisů vznikají v profesionálním studiu, zvukové knihy stále načítáme v domácím prostředí. Pracujeme ale digitálně, místo magnetofonů používáme kvalitní tablety a k tomu sluchátka s mikrofonem u úst, který není zdaleka tak citlivý na okolní zvuky. Připravuji podklady pro načítání dvou zvukových časopisů. Jeden se jmenuje Křesťanské obzory a obsahuje různé zajímavosti z křesťanského světa, a druhý, který je určen především pro ženy, se jmenuje Lucie. Jeho obsahem jsou články o zdravé výživě, osobnostech včetně světců, cestování a podobně. Texty jsou vesměs přejaty z různých časopisů, mimo jiné i z Naší rodiny, a také z knih. Kvůli autorským právům se proto tyto zvukové časopisy, stejně jako zvukové knihy, mohou šířit jen mezi nevidomými a těžce zrakově hendikepovanými.

 

Jak se zvukové knihy a časopisy k nevidomým dostanou?

Našim klientům posíláme nahrávky poštou na tzv. fleškách ve speciálních pouzdrech.

  

Paní Barbora Pokorná, původním povoláním dětská sestra, poté herečka, posléze lektorka jógy, patří mezi nové členy týmu dobrovolníků nadačního fondu Lumen Christi. Sama říká, že v načítání pro nevidomé našla ideální spojení své bytostné potřeby být užitečná a nápomocná, se zachováním osobní svobody nakládat s časem, silami i tématy, kterým se chce věnovat.

Jak spolupráce s Lumen Christi probíhá?

Napřed si s kolegou z nadačního fondu vyměníme pár e-mailů. Pokud navrhnu nějaké knihy já, on prověří, jestli už nejsou načtené, pokud je navrhne on, půjčím si je v knihovně a zjistím, jestli by mě bavilo je číst. Když se dohodneme na konkrétním titulu, následuje osobní setkání v jedné příjemné pražské kavárně, kde si pěkně popovídáme a při té příležitosti si převezmu nahrávací zařízení. Potom doma nahrávám ve svém tempu podle vlastních možností, a když mám hotovo, opět se sejdeme v kavárně. Další osud nahrávky už je v rukou Lumen Christi a já se jen těším na další nahrávání.

 

Považujete tuto službu pro zrakově handicapované za důležitou?

Myslíte, že bych to dělala, kdybych o tom pochybovala? To mě ani na vteřinu nenapadlo. Naopak mě nadchlo, že tato možnost existuje, a jsem přesvědčená, že je to přínosné nejen pro ony hendikepované posluchače, ale stejnou měrou i pro nás, kteří knihy k poslechu vytváříme.

 

Jak se vám texty načítají? Předchází nahrávání nějaká příprava?

Po krátké době zkoušení všech možných variant jsem se ustálila na tom, že čtu rovnou a hned přemazávám různé nedokonalosti, ať už jde o rušivé vlivy zvenčí, moje přeřeky, neodpovídající intonaci či jiné prohřešky. Obvykle mi načtení třiceti minut zabere dvojnásobek a mnohdy i trojnásobek času.

 

Co vás na načítání pro nevidomé nejvíc baví?

Těžko říct, co nejvíc. Těší mě, že můžu využít své záliby ve čtení a svých dovedností a zkušeností k tomu, abych potěšila někoho dalšího, že jsem nucena o tom, co čtu, daleko více uvažovat, než když si knížku jen tak „zhltnu“ pro sebe, že se vracím ke svým oblíbeným knihám a poznávám nové, o kterých bych třeba neměla tušení, že vůbec existují, že i jako důchodkyně mohu být prospěšná dále než ve svém bezprostředním okolí. Prostě to z mnoha důvodů dělám ráda a cítím se obohacená.

Text: redakce, Foto: archiv fondu