český týdeník | založeno 1968 | Vydavatel: Milan  Horák

ČLÁNKY

Od manželek prezidentů se očekává, že budou usměvavě reprezentovat manžela i stát, nebudou veřejně projevovat případný nesouhlas a k tomu všemu budou půvabné. Ne, že by Olga Havlová nebyla půvabná, ale celý život měla svou hlavu a nemínila to měnit ani v době, kdy se dostala do září reflektorů jako první polistopadová první dáma naší republiky.

 

Pocházela z velmi skromných poměrů. Narodila se 11. července 1933 jako Olga Šplíchalová a až do dospělosti žila v pražské dělnické čtvrti Žižkov. Dělnické prostředí ji silně determinovalo, stejně jako nutnost se (v celkem dětském věku) starat postupně o pět dětí své starší sestry Jaroslavy. U Šplíchalových bývalo obvyklé, že partneři nedostávali svým slibům a od manželek odcházeli.

Získala tím nutnost být praktická, umět rychle reagovat na nastalou situaci a nést za svá rozhodnutí odpovědnost. Pocit, že se postará o všechny a o všechno si v sobě nesla Olga až do konce života.

 

Politicky uvědomělá

Přestože v prostředí, ve kterém žila, politicky skoro absolutně převládal komunistický světonázor (její matka vstoupila do strany v roce 1945), prokoukla falešnost slibů a vedla s matkou i okolím dynamické spory. Svou neústupností proti totalitní zvůli často uváděla do rozpaků i budoucího manžela. Byla jedna z mála, která dokázala během pozdějších policejních výslechů absolutně ignorovat vyšetřující a odmítla s nimi jakkoli komunikovat.

 

Osudový úraz

I když měla veškeré kádrové předpoklady ke studiu (a hloupá také nebyla), nechtěla získat od totalitního státu jakoukoli výhodu a nastoupila do učení do žižkovské pobočky Baťových závodů.

Zde utrpěla těžký pracovní úraz, když jí lis usekl čtyři prsty na levé ruce. Svůj handicap dokázala celý život natolik mistrně maskovat, že ani někteří známí o něm neměli tušení. Odmítla ho vzít na vědomí a dělala veškeré práce stejně, jako zdravý jedinec. Vzhledem ke svému zranění však dostala invalidní důchod, byť i nadále pracovala, ale musela změnit prostředí. Až po svatbě ji manžel materiálně zajistil, takže zůstala v domácnosti.

 

Touha po divadle

Už jako malá holka navštěvovala s matkou různá představení. Dokonce sama účinkovala jako ochotnice. Když jí bylo dvacet let, rozhodla se pro soukromé studium herectví u Ludmily Wagenerové, divadelní a filmové herečky z období němého filmu.

Byla to mimo jiné láska k divadlu, díky které se v roce 1953 seznámila s o tři roky mladším Václavem Havlem. Po jedenáctileté známosti se vzali. Uvedl ji do světa umělců a intelektuálů a Olga vstřebávala informace všemi smysly. Přesto však zůstala i nadále „holkou ze Žižkova“, přímou a otevřenou. Svému muži byla oporou za všech okolností a vlastně mu částečně, ve smyslu životní autority a ochránkyně, suplovala matku.

V osmdesátých letech dala dohromady recesistické společenství Hrobka. Původně šlo o založení knihovny tzv. brakové literatury, kterou Havlová ráda četla. Přátelé ji půjčovali, následně o ní diskutovali a také přemýšleli o vhodných knihách z tohoto žánru k rozepsání v samizdatu. Postupně se spolek společensky zaktivnil a pořádal různé akce, plesy, divadelní představení. Jejich hlavním účelem bylo pobavit sebe i diváky. Dokonce natočili několik amatérských filmů. Pro Hrobku napsala Olga i divadelní hru Má vlast.

 

Paní domu

Krátce po svatbě zakoupili manželé Havlovi chalupu na Hrádečku, ze které se postupem času stalo jejich trvalé sídlo. Byl tu cítit duch svobody, podporovaný různými společenskými aktivitami – koncerty, divadelními představeními, výstavami a rozličnými oslavami.

Během osmdesátých let, nejspíše i v důsledku uvěznění manžela, došlo k její výraznější emancipaci, a to nejen v osobní rovině. Například založila a koordinovala televizní zpravodajský a kulturní pořad Originální videojournal, což bylo nezávislé zpravodajství a publicistika, jediná svého druhu na území našeho tehdejšího státu.

 

Polistopadový vývoj

Přestože byla zprvu k manželově kandidatuře na prezidenta silně skeptická, podporovala ho a až do své smrti hrála roli první dámy na výbornou. Nebyla pouze usmívajícím se a kývajícím panáčkem na šachovnici. Aktivně se zajímala o politické směřování země a její potřeba pomáhat slabším a znevýhodněným vedla v roce 1990 k založení organizace Výbor dobré vůle, později Výbor dobré vůle – nadace Olgy Havlové. Ta si dodnes klade za cíl pomáhat lidem se zdravotním postižením, opuštěným a diskriminovaným v jejich začlenění do společnosti. 

Také se zapojila do rekonstrukce Pražského hradu, zanedbaného z doby komunistických prezidentů. Dávala pozor nejen na estetickou stránku věci, ale také, aby se neplýtvalo státními penězi.

 

Závěr života

Celý život se starala o druhé, až přehlédla symptomy vážné nemoci. Když si na podzim 1994 uvědomila, že se něco děje, bylo už pozdě. Rakovina postoupila do stadia, kdy nebylo pomoci. Pracovala až do posledních chvil a i během nich vystupovala s noblesou, byť věděla, že přijde konec. Olga Havlová skonala 27. ledna 1996 ve věku třiašedesáti let.

 

Autorka: Jitka Neureuterová, Foto: Wikimedia Commons (Ondřej Němec)

Povinnost pravidelných lékařských prohlídek řidičů-seniorů posunula novela silničního zákona z šedesáti na šedesát pět let. Další prohlídka následuje v šedesáti osmi a poté každé dva roky. Praktický lékař vystaví řidiči Potvrzení o zdravotní způsobilosti a schopnosti řídit motorové vozidlo, které musí vozit spolu s platným řidičským a malým technickým průkazem.

 

S věkem se snižuje schopnost rychlé reakce, slábne pozornost, horší se zrak. V případě jakékoli pochybnosti či příznaků, které nespadají do jeho odbornosti, je praktik povinen vyšetřovaného odeslat na odborné vyšetření ke specialistovi, ať už je to oční lékař, psycholog nebo kardiolog.

 

Potvrzení není formalita

Na základě vyjádření specialistů může vystavit potvrzení o způsobilosti. Případná zdravotní rizika oznámí městskému či obecnímu úřadu s rozšířenou působností, s tím, že zdravotní stav vyšetřovaného může vést ke sníženým schopnostem řídit motorové vozidlo. Konečné rozhodnutí o omezeních nebo zákazu řízení vydává příslušný úřad.

Zjistí-li lékař, že je žadatel o řidičské oprávnění nebo jeho držitel zdravotně způsobilý k řízení s podmínkou nebo zdravotně nezpůsobilý, je také povinen tuto skutečnost oznámit úřadu podle místa trvalého pobytu vyšetřovaného.  

Právní oddělení Lékařské komory ČR vydalo stanovisko, že povinnost hlášení této způsobilosti se týká lékaře jen v případě, že mu pacient sdělí, že řidičské oprávnění vlastní. Není jeho úkolem tuto informaci zjišťovat. Za porušení oznamovací povinnosti zákon lékaři sankci neukládá. Stejně jako za opomenutí zaslání informace v případě, kdy lékař k závěru o nezpůsobilosti řízení vozidla nedojde a později by se projevila.

V jeho pravomoci je určit termín další prohlídky v kratším intervalu, než určuje zákon, vyžaduje-li to řidičův zdravotní stav.

 

Podcenění se nevyplácí

Nepodstoupí-li řidič-senior pravidelnou prohlídku, hrozí mu pokuta ve výši až deset tisíc korun a pět trestných bodů, případně zákaz řízení na šest měsíců až rok. Zaviní-li dopravní nehodu a nemá u sebe lékařské potvrzení o způsobilosti, vystavuje se nebezpečí, že bude muset způsobenou škodu sám zaplatit.

Podle odborníků čeští řidiči ve vyšším věku zapomínají, že je nutné lékařskou prohlídku absolvovat jak v šedesáti pěti, tak v šedesáti osmi letech. A to nejdříve půl roku před narozeninami, nejpozději v jejich den. Dovrší-li řidič požadovaného věku například 1. července, musí lékařskou prohlídku podstoupit nejpozději v den narozenin. Mnoho z nich spoléhá, že prohlídka má platnost dva roky a mezníkové roky neřeší. Vystavují se riziku, že při běžné silniční kontrole přijdou jak o řidičský průkaz, tak budou muset zaplatit pokutu, která za přestupek v podobě propadlé lékařské prohlídky hrozí.

V případě, že řidič prohlídku absolvuje, ale při silniční kontrole u sebe potvrzení o způsobilosti nemá, může dostat blokovou pokutu až ve výši dvou tisíc korun. Za tento přestupek se nepřidělují žádné trestné body.

 

Jeden příběh za všechny

Pan Jaroslav (68) strávil za volantem jako profesionální řidič půl století. Neměl nehodu, neřídil pod vlivem alkoholu ani drog, nechoval se agresivně, přesto přišel v březnu o řidičský průkaz. Podle správního úřadu řídil s nedbalostí, když neměl platnou lékařskou prohlídku.

V únoru byl přesvědčen, že má všechno v pořádku. V té době dovršil věk osmašedesáti let a žil v přesvědčení, že mu potvrzení platí dva roky, tedy až do dubna. „Na internetu se píše, že prohlídku u seniorů stačí opakovat každé dva roky,“ říká. „Proto jsem nic neřešil.“ Kromě zákazu řízení na půl roku dostal ještě pokutu pět tisíc korun. Při žádosti o navrácení řidičského průkazu, bude muset zopakovat i psychotesty za další dva tisíce. „Kdyby mi nechali aspoň papíry, pokutu bych zaplatil. Ale řidičák potřebuju. Stěží ujdu padesát metrů, autem zajedu všude, kam potřebuju. Místo toho ze mě udělali skoro zločince,“ postěžoval si senior.

 

Názory odborníků

Advokát Josef Biňovec se specializuje na dopravu a často řeší stížnosti seniorů v obdobné situaci. „Bohužel, předpis hovoří jasně, prohlídku mít musí, takže pokud se k ní nedostaví a nebudou mít doporučení, že mohou řídit, dopouštějí se přestupku,“ říká.

Podle tiskového mluvčího Ústředního automotoklubu České republiky Igora Siroty čeští řidiči na pravidelné kontroly zapomínají nebo nevědí, kdy na ně jít. „Ignorovat tyto předpisy je totéž, jako ignorovat přednost zprava. Toto opatření je i ověření po ně, že jsou zdraví a schopní řídit auto a že nejsou nebezpeční sobě ani okolí,“ vysvětluje.

Řidič musí brát v potaz jasně dané podmínky prohlídek. Stejně jako řidiči, tak ani lékaři by je neměli považovat za pouhou formalitu. „Příklad: dojde k nehodě. Senior, který nehodu způsobí, prohlídku má, ale fakticky vůbec nemá na to řídit auto,“ doplňuje Biňovec. „Bohužel někteří lékaři, kteří mají pacienty třeba třicet let, jim neřeknou, že jim to povolení nedají,“ soudí advokát. „Za vážné dopravní delikty, kterých se nezpůsobilí senioři dopouštějí, by měl být potrestán i lékař, který na základě povrchní prohlídky řízení povolil,“ uzavírá.

 

Autorka: Renáta Šťastná, Foto: archiv

Jakub Zahradník je v rodu již třetí generací skladatelů hrajících na klávesové nástroje. Žije láskou k hudbě naplno a stále. Ráno se s ní probouzí a večer s ní usíná. „Když to na mě přijde, sednu si ke klavíru a jen improvizuji, ponořím se do hudby a zastaví se mi čas,“ říká syn někdejšího šéfdirigenta Orchestru Československé televize Václava Zahradníka. V jeho Pianotéce jsme si povídali nejen o muzice.

K hudbě tíhl už od malička. První skladby složil jako šestiletý chlapec, v sedmi začal chodit na klavír do hudební školy a muzika už ho nikdy neopustila. Na sklonku loňského roku se stal předsedou Kruhu klavírníků, varhanářů, stavitelů a restaurátorů klávesových hudebních nástrojů. O klavírech mluví s láskou a něhou, jakoby to byly živé bytosti.

 

Kus mámy, kus táty

Jakub se narodil před čtyřiapadesáti lety v Praze do umělecké rodiny. Maminka Jaroslava Kubištová je bývalá novinářka a píše pohádky i pro Český rozhlas. „Táta byl nejen dirigent, byl i skladatel, který stál za spoustou hudby k inscenacím a filmům.“

První hudební nápady mu táta zapisoval do not. Pak přišla Lidová škola umění a Pražská konzervatoř, kde vystudoval klasickou skladbu. Při studiích si přivydělával jako korepetitor – hudebník, který studuje se zpěváky jejich role.

Sbíral zkušenosti jako klávesista, studiový hudebník, aranžér a skladatel scénické hudby. Odehrál několik set koncertů se skupinou Balet po boku Ivety Bartošové a Petra Hejduka. Po dvouletém působení v německém Ansbachu, kam odjel na zkušenou hrát pro změnu hard rock, se vrátil domů. „Nestačily mi finance, tak jsem si přivydělával jako dělník nebo topič. V devadesátých letech jsem se na deset let uchytil v pražských muzikálových produkcích.“

 

Talent nejen k muzice

Vedle hudebního rozvíjel Jakub i literární talent. Byl šéfredaktorem Poetické revue Obratník, vydal několik sbírek básní, generační almanach Přetržená nit, psal odborné články o hudbě a poezii, pořádal literární večery. Stál u zrodu Poetické kavárny Obratník v Praze na Smíchově, kde uspořádal asi tři sta padesát různých představení, včetně vlastní kabaretní show, vysílanou Českým rozhlasem 2. „V roce 2000 jsem se začal věnovat vlastní tvorbě a začala spolupráce se soulovou zpěvačkou Pavlou Kapitánovou. Hráli jsme u nás, v Německu, Španělsku, vyšla nám cédéčka, všechno bylo zalité sluncem,“ vzpomíná. „V létě 2007 však Pavla zemřela při autonehodě. Musel jsem jít ale dál. Pokračoval jsem sám recitály klavírních improvizací, založil kapelu, pořádal hudebně-básnické večery a hodně skládal.“

Předloni se opět vydal na koncertní pódia, tentokrát s vlastním sólovým recitálem. A jako by mu to nestačilo, otevřel si v Praze-Braníku obchod s klavíry – Pianotéku.

 

Galerie plná tónů

„Předloni jsem byl na operaci s uchem, ta ale nepřinesla žádné pozitivní výsledky. Když jsem ležel asi měsíc doma, přemýšlel jsem, co budu dělat dál. Poškozený sluch není pro muzikanta úplně ideální. A protože toho mám, co se klavírů týče už hodně za sebou a celý můj život je s nimi spojen, přišel nápad, že si otevřu prodejní galerii – pianotéku.“ V okamžiku, kdy si tohle řekl, což bylo 7. září, se začaly dít věci. „Viděl jsem z autobusu ten obchod, a přesně vyhovoval mým představám. Kamarádi mi pomohli se vším, co bylo potřeba a 23. října jsme slavnostně otvírali,“ popisuje. „Přišla se podívat i paní Adéla Gjuričová, historička a členka Rady městské části Praha 4, která má na starost kulturu a řekla, že jsou rádi, že tady jsem. Neměl jsem potuchy, že Braník je místem, kde se lidé o svoji kulturu opravdu berou, ani že v tom domě, kde jsem si vyhlédl obchod, žijí fajn lidé. Městská část mi pomohla uspořádat předvánoční akci pro lidi z Braníka. Tam přišla paní, kterou vůbec neznám, nikdy jsem ji neviděl a řekla, ať jí napíšu číslo účtu, že mi něco pošle. A skutečně, poslala mi deset tisíc. To se mi v životě nestalo!“

 

Nejen obchod

Přiměl své kolegy opraváře, aby starší klavíry opravovali s použitím původních materiálů, například ručně nanášených laků. Je to zdlouhavé, ale dnes výjimečné a výsledek je krásný. Jeho cílem je mít perfektní nástroje ve všech kategoriích, od pianina pro dítě po koncertní křídlo. Že toho není jednoduché dosáhnout, si je vědom. „Ještě jeden smysl je podle mě velmi důležitý, a sice ten, že se tady lidi mohou opravdu hodně dozvědět.“ Chodí sem klavírníci, intonéři, ladiči, učitelé hudby, klavíristé. Každý zná něco a navzájem mohou svoje zkušenosti propojovat. „Pro spoustu lidí znamená klavír strašně moc, a nemusí být hudebně vzdělaní. Pro ně je Pianotéka úplný ráj.“

O tom svědčí i velká červená kronika, v níž jsou vzkazy a poděkování i od zahraničních návštěvníků. „Jsem asi jediný v Praze, kdo umožňuje cvičit nebo skládat lidem, kteří sem přijedou na pár dní. Ve světě je to dnes už celkem běžné, že přijdete do pianosalonu a mají tam zkušebnu, můžete tam komponovat nebo cvičit. U nás to ale není zatím zvykem.“

 

Smysl pro dobrodružství

„Táta se narodil jako válečné dítě v roce 1942 v Praze. „Babička byla prostého původu a dělala služku. Byla milovnicí opery a měla schované programy z představení. I tátův otec měl přirozený hudební talent.“ Po válce se s rodiči přestěhovali do Nepomuku, ale stavební průmyslovku studoval v Plzni. „Tam se seznámil s Antonínem Matznerem, který se pak stal hudebním producentem tátových desek a později dramaturgem Pražského jara.“  

Jakub vzpomíná na otcovu dobrodružnou povahu. „Když v padesátých letech dostudoval, dostal umístěnku do Škodovky, ale rozhodl se, že tam nenastoupí a odjel do Prahy. Tam ale neměl kde být, a tak přespával na Petříně někde v přírodě. „Když děda zjistil, že je v Praze, prodal dům v Nepomuku a jel za ním.“ 

Dobrodružná povaha nebyla Zahradníkům cizí. „Například tátův děda odešel do Ameriky a zůstal tam. Jeho žena s dětmi se za ním rozjely, ale zanedlouho se vrátily zpátky. Dědův bratr, skladatel, založil hudební školy v Blatné a Litoměřicích. Vystudoval varhanickou školu a řídil hudbu na kostelním kúru. Taky miloval šachy. Takhle jednou v Blatné si šel zahrát, zahrál si o barák a prohrál. Přišel domů a řekl: Stěhujeme se. Tak se sbalili a odstěhovali. To si dneska nikdo neumí představit.“                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Vzpomínky na tátu

Na otázku, co tátu bavilo, odpověděl Jakub okamžitě: „Rychle běhal, uběhl stovku pod dvanáct vteřin a jeho vášeň byl fotbal. Hrál i za plzeňský klub. Taky rád četl o bitvách na moři, houbařil a měl období, kdy chytal ryby. Měl vlastně fůru koníčků.“ Prý taky miloval mariáš a trochu hrál šachy, ale moc je neuměl. „Strašně nerad prohrával. Když to vypadalo, že prohraje, byl schopen jakoby náhodou šachovnici převrhnout,“ smál se při vzpomínce. „Byl to normální táta. Hodně se pak, když už byl starší, věnoval bratrovi Václavovi, který je o čtrnáct let mladší a je dirigentem v Národním divadle.“

Národ ho znal jako dirigenta, byl ale také významným skladatelem. „Táta byl autorem písní třeba pro skupinu Rebels, současně psal jazz a měl svůj příležitostný Big band. Natočil spoustu desek a spolupracoval se slavnými jazzmany té doby, americkými a černošskými, kteří dělali hudbu na světové úrovni. Je škoda, že se dnes tahle hudba skoro nehraje.“ 

V roce 1989 přišel dvojitý infarkt a Václav přežil jen díky kardiologovi z Jindřichova Hradce. Postižení srdce mu však nedovolilo dál vykonávat funkci dirigenta. „Když už nemohl dirigovat, tak komponoval. Skládal i vážnou hudbu. Obraceli se na něho z České filharmonie, FOKu – symfonického orchestru hlavního města Prahy, ale taky ze Symfonického orchestru Českého rozhlasu.“

Skládal melodie, které notoricky známe, ale se jménem Václava Zahradníka si je spojí jen málokdo. „Tak třeba Bludička Julie, Strejček Jonatán, Švihák lázeňský. Napsal hudbu k mnoha inscenacím nebo k filmům Marie Poledňákové Jak vytrhnout velrybě stoličku, Jak dostat tatínka do polepšovny, nakonec i S tebou mě baví svět,“ říká hrdě a dodává, že dalším zásadním hudebním počinem byla třeba hudba k Rákosníčkovi.

 

Psaní hudby je řemeslo

V roce 1973 udělal Václav konkurz na dirigenta a o rok později byl založen televizní orchestr. „A pak byl, v rámci zábavných pořadů, jaké dnes nemají obdoby, permanentně na obrazovce. Mluvím o Televarieté, Možná přijde i kouzelník nebo Ring volný, to byly přece úžasné pořady. A samozřejmě Silvestry. Taková zábava dnes chybí.“

Jakub se zamýšlí i nad tím, že psaní hudby je řemeslo a buď ho člověk umí, nebo neumí. „Když chcete, aby vám někdo napsal něco pro Big band nebo orchestr, tak to člověk musí především umět.“

Doba velkých jazzových těles pominula. „Měli jsme víc talentovaných lidí na úrovni mého táty, byla to ale doba, kdy nám režim spoustu věcí zakazoval, ale na druhou stranu jsme měli orchestry, které dnes prakticky neexistují. Když přišla nová doba, téměř okamžitě zrušili televizní orchestr. Vždyť jsme měli Vlacha, Valdaufa, Krautgartnera, Vobrubu, Hybše nebo Broma v Brně. To byli lidi, kteří dělali hudbu na vysoké úrovni, a bylo jich docela hodně. A dneska tady tyhle věci chybí,“ říká zamyšleně.

Václav Zahradník zemřel v roce 2001 ve věku padesáti devíti let. „Díky šťastným okolnostem jsem se narodil do muzikantské rodiny, a to přece není málo!“ dodává Jakub vděčně.

Autorka: Renáta Šťastná, Foto: Miroslav Martinovský a archiv Jakuba Zahradníka

Pověst vypravuje o skále s tajemnou jeskyní, obývanou Sovím králem, kdysi mladíkem s moudrýma očima, který neopětoval náklonnost čarodějnice Durmy. Jednou ho objevila cituplná dívka z Jiříkova a zůstala s ním. Královští manželé prý dodnes za svitu měsíce vystupují na Soví skálu a její kameny zdobí podivuhodnými kresbami.

Od paty Soví skály vede strmým žlebem cesta vzhůru, k pozoruhodné historické stavbě v jižním podhůří Nízkého Jeseníku. V mírné pahorkatině nelze mohutný hrad Sovinec s výrazným bergfritem přehlédnout. Je výjimečný, patří k nejrozsáhlejším hradním komplexům Bruntálska a určitě je nejnavštěvovanější.

 

Sídlo s obytnou věží

Ve starověku tudy vedla cesta z Moravy do Slezska, chráněná posádkou z kastelu, malého tábora římského vojska na okraji tehdejší kolonie. V letech 1329–1332 bratři Vok a Pavel ze starého moravského rodu Hrutoviců na skalním vápencovém výběžku postavili hlavní sídlo, palác a válcovou obytnou věž. Podle množství sov, které tu žily, zvolili jméno Sovinec. V době husitských válek měli páni ze Sovince hrad dobře opevněný a přízeň prokazovali střídavě králi Zikmundovi i husitům.

V následujících dvou stoletích se měnili majitelé i vzhled stavby. Rozšiřovala se, zdokonalovala a přizpůsobovala novým stylům i potřebám. Na konci šestnáctého a na počátku sedmnáctého století postavili Vavřinec Eder ze Štiavnice a jeho zeť Jan starší Kobylka z Kobylího budovu purkrabství. Opevnění posílili polygonální dělovou baštou zvanou Remter, skalní výběžek nad údolím opatřili další baštou (Kočičí hlava) a obranu první hradní brány zesílili mohutným renesančním barbakánem.

Jan starší Kobylka, který se dědictvím v roce 1609 stal jediným majitelem, však víc udělat nestačil. Aktivně se účastnil protihabsburského stavovského povstání. Po bitvě na Bílé hoře byl z těžšího postihu omilostněn tím, že v roce 1623 Sovinec s panstvím prodal za symbolickou částku Řádu německých rytířů.  

 

Léty změnil význam

V té době byl (ve dvanáctém století založený špitální řád) také řádem vojenským. Pevnost držel po tři století a budoval další opevnění. Za třicetileté války (1618–1648) se hradní posádka vzdala vojskům švédského generála Lennarta Torstenssona, která tu setrvala v letech 1643–1650. Pak vojenský význam mohutného hradu postupně mizel a na počátku devatenáctého století se měnil v zásobárnu stavebního materiálu. Ve čtyřicátých letech se však do Švihova začal život opět navracet a byl více civilní.

Při švédském obléhání se poničená osmiboká dělová věž stala základem zvonice právě budovaného kostela svatého Augustina. Na šestém nádvoří dali postavit řádový seminář, v němž v poslední třetině devatenáctého století dovolili umístit lesnickou školu. Na počátku dvacátého století objekt elektrifikovali a od roku 1904 sloužil jako řádové letní sídlo velmistra a muzeum s bohatou knihovnou a vojenskými sbírkami.  

 

Obyvatelé a návštěvníci

Nejprve obyvatelé stálí a neškodní: Sovinec si oblíbily kolonie devíti druhů netopýrů. Osídlily sklepení a půdní prostory. Vrápenci malí tráví zimu v jeskyni na pátém nádvoří. Drobní savci jsou plaší, lovem hmyzu člověku prospěšní, na území České republiky zákonem chránění, patří k ohroženým druhům. „Vždyť jsou na Zemi už šedesát milionů let,“ uplatňuje jen mimoděk čerstvé znalosti ze základní školy možná budoucí přírodovědec. Každého nejvíc zajímá návštěva podzemí a opravená chodba ze sedmnáctého století.  

S hradním podzemím je spojena řada příběhů i pověstí. Zdejší stavitelé využívali všechny pukliny a jeskyně vápencové skalní homole, budovali v nich sklepy a chodby. Nejdelší prý vedla až do vesnice Dlouhá Loučka, což je vzdušnou čarou pět kilometrů.

Když se za třicetileté války švédská vojska z území Slezska přesunula na Moravu, jejich velitel poslal oddíly také k hradu Sovinec, s představou, že před branami nebudou dlouho, protože obráncům brzy dojdou zásoby. Švédové netušili, že obránci nestrádají, protože z dobře opevněného hradu vede do vesnických domků sedm podzemních chodeb, kterými putují potraviny, zbraně i střelivo.

 

Spolčení s ďáblem?

Jednoho letního dne vyšel z hradu parlamentář s bílým praporem a švédské velení požádal ten den o klid zbraní, protože má velitel hradu narozeniny. Švédové vyhověli také ze soucitu, měli hlad a jejich zásoby byly v nedohlednu. V určený den je velice překvapilo veselí za hradbami a užasli, když večer vstoupili do velitelského stanu zástupci sovinských s děkovným pohoštěním. Pro Švédy to byl důkaz, že posádka je v důvěrném spolku s ďáblem. Od pevnosti rychle odtáhli, aby si zachovali holé životy. Zasáhla zrada.

V podhradí žil kovář, před časem přistižený při pytláctví. Sovinecký představený ho dal potrestat pětadvaceti ranami přes chodidla. Kovář se vydal do švédského ležení a tajemství vyzradil. Za měsíc se obléhatelé vrátili a domy obsadili. Posádka hradu dlouho odolávala, a teprve, když už neměli pitnou vodu a docházelo střelivo, zraněný velitel Lichtenštejn přijal od Torstenssona nabídnutou kapitulaci.

V listinách je doloženo: Švédské přepadení v červnu 1643 nebylo úspěšné, návrat v září, vedený zkušeným Lennartem Torstenssonem, končil na počátku října značným poškozením hradu a švédským vítězstvím. Obránci v urputných bojích vyčerpali většinu střeliva, řádový místodržící Augustin Osvald Lichtenštejn byl zraněn a přistoupil na kapitulaci formou čestného akordu. Obránci měli dvaasedmdesát padlých, Švédové osm set. Torstensson na hradě zanechal dvěstěčlennou posádku a dal opravit poškozená místa. Lichtenštejn opakovaně podnikal na hrad výpady, dal otrávit vodu ve studních, ale úspěch neměl. Od Švédů převzal Sovinec až v roce 1650, po skončení třicetileté války a mírových smlouvách.      

 

Karta se obrátila

Dvacáté století Sovinci štěstí nepřineslo. Řád německých rytířů nebyl na straně nacistů, naopak pomáhal jejich odpůrcům. Za to se mu nacisté mstili na životech i majetku, přivlastnili si některé řádové symboly.

V roce 1939 řád rozpustili, o rok později hrad přidělili Wehrmachtu pro zajatecký tábor. V letech 1940–1942 zde věznili francouzské důstojníky a generálovi Henrimu Giraudovi se podařilo utéct.

Na prostranství před hradem je pomník, věnovaný válečným obětem, pod sousoším dvojice vojáků v rakouských uniformách z první světové války je deska na paměť kapitána Gilberta Jeana Vincenta (*10. 9. 1882 Montluçon – †17. 1. 1941 Sovinec). Jeho ostatky byly na počátku roku 1948 převezeny do Francie.

Důstojník André Barre v dopise o svém zajetí, který po druhé světové válce poslal do Československa, mimo jiného napsal: „Na Dušičky roku 1941 bylo několika z nás dovoleno navštívit hrob kapitána Vincenta, který byl na Sovinci zastřelen.“ V roce 1942 byli zajatci přemístěni, hrad převzal sudetský lesní úřad, v dubnu 1943 jej prodal společnosti pečující o německé kulturní památky a jednotka SS zde střežila umělecké předměty, které si nacisté na okupovaných územích průběžně přivlastňovali.

 

Tajné rituály

Generace obyvatel si vyprávěly historky o pátém hradním nádvoří, kde se zjevuje mírumilovný šedý skřítek, občas se prochází paní v bílých nebo černých šatech, o schodech v paláci, po nichž běhá ohnivý kůň. Podivuhodné pověsti, tajuplná místa na hradě, v jeho podzemí a okolí, to velice vyhovovalo silné náklonnosti příslušníků SS k černé magii, okultismu a paranormálním jevům.

Prý si Sovinec zvolili pro tajné zasvěcovací rituály. Po válce hrad opustili, patrně tři dny před mohutným požárem 9. května 1945, který nikdo nehasil. V plamenech zmizely dokumenty i všechno vnitřní vybavení. Zůstalo holé zdivo, poškozené výbuchem muničního skladu, zachovaly se jen konírny a budovy v předhradí.

Kdo oheň založil? Možná ustupující nacisté, aby zahladili stopy, místní lidé, kteří začali drancovat či opilí vítězní vojáci Rudé armády, jimž se pevnost stala terčem pro zápalné granáty. V létě roku 1945 Sovinec převzal stát.

 

Divadlo, šerm, řemesla

Zabezpečovací práce začaly v roce 1951, v roce 1962 bylo rozhodnuto o konzervaci. Možnost obnovy se objevila v roce 1965, když byl hrad dán do správy tehdejšího vlastivědného muzea v Bruntále. Muzejníci zahájili opravy a zpřístupnili bezpečné části objektu, v následujících dvaceti letech jej staticky zabezpečili a pokračovali s opravami. V devadesátých letech byl hrad ve správě bruntálského okresního úřadu a města Rýmařova.

Sovinec je majetkem Moravskoslezského kraje a od roku 2000 v přímé správě Muzea v Bruntále. Rekonstrukce pokračují, díky cílevědomému úsilí hrad představuje jedinečnou stavebně-technickou barokní vojenskou architekturu.

Odbornost a nadšení muzejníků jsou podstatou bohatého programu pro návštěvníky. Rozšiřují se prohlídkové okruhy s průvodci v dobových kostýmech, v rekonstruovaných prostorách Jižního paláce, konírnách a purkrabství, v komnatách či gotických sklepech jsou bohaté expozice historických předmětů, archeologické nálezy, pořádají se výstavy. Z hlavní věže je nezapomenutelný výhled do krajiny a přírodního parku.

Text (čerpáno z webových stránek hradu) a foto: Ljuba Vašáková

Partneři

Diamant Expo

Milan Horák

Naše rodina

Ostrovní 30
110 00, Praha 1

telefon: +420 224 932 034
fax: +420 224 932 034
email: rodina@rodinaonline.cz

IČO: 15095568
DIČ: CZ480307270

Website Security Test