český týdeník | založeno 1968 | Vydavatel: Milan  Horák

ČLÁNKY

Dáte se do zpěvu jako v tu noc

I v letošním roce se v rámci Noci kostelů otevřely brány stovek a stovek chrámů, sborů, kaplí, modliteben a dalších bohoslužebných prostor. Věřící, hledající i lidé, kteří normálně do chrámového prostředí nezavítají, měli možnost poznat nejen architektonické dědictví staveb, ale i duchovní zázemí komunit, kteří se v chrámech setkávají.

 

„Noc kostelů je večerem, který otevírá vzácná posvátná místa v celé naší zemi,“ říká k tomu Michal Němeček, ředitel Pastoračního střediska Arcibiskupství pražského, které má organizaci Noci kostelů částečně na starosti. Tento večer „je ale také vázán na celé dědictví židovsko-křesťanské kultury a především víry. Proto každoročně hledáme motto, které by Noc kostelů provázelo. Letos je motto spojeno s citací z biblické knihy proroka Izajáše.“

 

Ve stopách proroků

Text celého verše zní: „Dáte se do zpěvu jako v noci, kdy se zasvěcuje svátek, srdce se naplní radostí jako tomu, kdo jde za zvuku píšťal, aby vstoupil na Hospodinovu horu, ke Skále Izraele.“ Autor biblického textu v něm povzbuzuje ty, kteří uprostřed všemožného soužení, které přichází z mnoha stran, jdou s Bohem. Oni zakusí radost a Boží ochranu. Prorok byl v Izraeli jakýsi mluvčí Boha. Bez ohledu na politické záměry krále měl prorok ohlašovat, jak situaci vidí Bůh a co očekává od lidu či krále. Nejde tedy o věštce budoucnosti, spíše varuje, co se stane, pokud lidé Boha nezapojí do svého rozhodování a jednání. Proto proroci často volí drsná slova, obrazné metafory či burcující obrazy, aby lidé pochopili, jak vážná je situace.

 

Poučení z dávných dob

Biblický text, ze kterého čerpalo motto letošní Noci kostelů, vychází z 8. století před Kristem. Pro pochopení souvislostí je nutné porozumět, co se v té době odehrávalo. Tehdy malá země Izrael byla rozdělena na dvě království. Na bohatší a úrodnější sever a na méně úrodný, spíše tradiční jih, jehož hlavním městem byl Jeruzalém. Izrael tehdy tvořil jakýsi geopolitický most mezi říší Egypta v severní Africe a Blízkým Východem v čele s Asyrskou říší. Obě tyto mocnosti chtěly získat strategické území obchodních cest, na kterém ležel Izrael. Prorok Izajáš působící v jižním království reaguje na tuto situaci. Ve 30. kapitole najdeme text věnovaný Egyptu, ke kterému vzhlížela část politické reprezentace jako k možnému zachránci před ohrožením ze strany Asyřanů. Ale Izajáš varuje před touto strategií. Podle něj je třeba se opřít o Boha, který Izrael vysvobodí, jako to už udělal v případě vyvedení z Egypta. Tehdy odešli Izraelci ze zajetí uprostřed noci, Bůh jim poskytl zvláštní ohnivý sloup, dokonce prošli středem moře, aby se zachránili. Izraelité si tuto událost každý rok připomínali při slavení Velikonoc.

 

Noc setkávání

„Židovská i křesťanská zkušenost opakovaně svědčí o tom, že lidé, kteří se přidrží Boha a jeho pohledu na svět, ve svém životě nezabloudí,“ vysvětluje motto letošní Noci kostelů Michal Němeček, „Pouhé politikaření, machinace či mocenské zájmy nakonec nejsou nosné. Vždyť sto let po Izajášově vystoupení ‚neporazitelná‘ Asyrská říše padla a vystřídali ji jiní. Pokud se ale přikloníme k Bohu a uvěříme mu, můžeme ho nakonec oslavovat jako vládce dějin, který svůj lid vede i navzdory zlu a ‚mocným‘ tohoto světa. Bůh je dobrý ke každému člověku, který nestaví svůj život na zlu či nespravedlnosti. Všechny chrámy, kostely i umělecké památky jsou odrazem jeho krásy, velikosti a lásky k člověku.“ Snad i proto se letošním mottem stal právě tento verš. A na mnoha místech se křesťané snažili jeho výzvě dostát a ukázat návštěvníkům, že nejen jejich chrámy jsou odrazem Boží lásky, ale zejména jejich vlastní společenství – postavené z živých kamenů. Noc kostelů je totiž především nocí setkávání.

 

Dokonce i ve vězení

Program, který různé kostely nabídly, byl opět velice mnohostranný. Od komentovaných prohlídek, hudebních vystoupení, až po bohoslužby, modlitby a další možnosti k praktickému seznámení se se životem křesťanské komunity. Jako obvykle mnoho kostelů nabídlo rozhovory a přednášky se zajímavými hosty. Několik momentek z atmosféry noci kostelů naleznete na fotografiích v tištěné verzi týdeníku Naše rodina – sice nemohou vynahradit osobní zkušenost, ale i tak mají určitě silnou výpovědní hodnotu. Jedno zajímavé místo bychom ale rádi zmínili výslovně. Místo, kam se mnoho lidí asi dostat nemohlo, ale které se také zapojilo do Noci kostelů – vězeňská kaple v Příbrami-Bytízi. Prostor v srdci vězeňského areálu letos totiž už počtvrté ožil připravovaným programem. Odsouzení i pozvaní hosté tak ve specifickém prostředí kaple za mřížemi mohli prožít modlitbu růžence v kapli s výkladem, vystoupení hudební skupiny Církve adventistů sedmého dne s programem čtení evangelia a původních gospelů, složených speciálně pro Bytízskou věznici, i vrchol večera – velký koncert hudební skupiny FREEDOM Specializovaného oddělení výkonu trestu, který umělecky zaštítil legendární frontman skupiny Olympic Petr Janda svou osobní přítomností.

 

  

Pozdrav předsedy Ekumenické rady církví k Noci kostelů

Otevřít kostel a pozvat na návštěvu ty, kdo v něm možná nikdy nebyli, je skvělé. Je to velmi účinný nástroj k odstraňování předsudků, které se v naší zemi vůči křesťanům a církvím objevují. Proto podporuji a oceňuji vás, kdo zapojíte se do náročného procesu, od prvního přemýšlení nad programem, až po večerní zamčení kostelních vrat v pátek 24. května tohoto roku. Děkuji vám. A pobízím vás, kdo váháte, zda vůbec vstoupit, neotálejte, vstupte. Každé setkání je krásné, každé setkání má svůj význam.

Daniel Ženatý

 

Pozdrav předsedy České biskupské konference k Noci kostelů

Vážení a milí návštěvníci Noci kostelů, letošní motto „Dáte se do zpěvu jako v tu noc, kdy se zasvěcuje svátek“ vypovídá o naladění lidské duše, která na setkání s tím nejvyšším či nejhlubším reaguje zpěvem, touto nehmotnou organizací energie, akustických vln. Jistě znáte situace, kdy slova již přestávají stačit pro vyjádření toho, čím naše srdce překypuje, ať už v něm převažuje radost či bolest. Zde v komunikaci se Stvořitelem může přijít na pomoc například právě hudba. Proto mám radost z toho, že v některých našich chrámech se opět rozezněly nové či opravené varhany, královský nástroj, jehož tóny poukazují na krásu a velkolepost Krále všeho tvorstva. Přeji tedy nám všem, aby během letošní Noci kostelů nejen moudré slovo či výtvarné řešení posvátného prostoru, ale i duchovní hudba pomáhala pozvedat naše duše blíž k Bohu.“

Dominik Duka

 

Autor: Petr Jan Vinš, Foto: Pixabay, archiv

Partneři

Diamant Expo

Milan Horák

Naše rodina

Ostrovní 30
110 00, Praha 1

telefon: +420 224 932 034
fax: +420 224 932 034
email: rodina@rodinaonline.cz

IČO: 15095568
DIČ: CZ480307270

Website Security Test