český týdeník | založeno 1968 | Vydavatel: Milan  Horák

ČLÁNKY

Rodina je nejdůležitější: pěstounská péče na přechodnou dobu

Když maminka opustí dítě v porodnici, musí ho sociální odbor na přechodnou dobu někam umístit. V ten moment totiž není jasné, jestli se ho matka zřekla jen v následku poporodních psychických problémů, po jejichž odeznění bude moci o dítě znovu pečovat, nebo jestli se dítěte ujme babička či otec. Možná podstoupí matka léčbu, po které bude schopna dítě zaopatřit. Tato nejasná situace může trvat týdny i měsíce. Novorozenec je, spíše než do tzv. kojeneckých ústavů, přednostně umísťován do pěstounské péče na přechodnou dobu.

 

Martina a Rudolf jsou manželé čtyřiadvacet let. Mají spolu čtyři děti – Kajetána, Marietu, Šimona a nejmladšího šestnáctiletého Tadeáše. Rudolf je vystudovaný jaderný chemik a Martina ekonomka. Rudolf pracuje jako servisní technik a společně provozují Dům pod Jasanem: tkalcovské muzeum a výtvarnou dílnu. K tomu všemu jsou už devět let pěstouny dnes již třináctileté Marušky a loni se navíc stali i pěstouny přechodnými.

 

Co vás vedlo k tomu, abyste se stali přechodnými pěstouny?

Bude to znít jako největší klišé, ale já chtěla dělat ještě něco víc, než dělám. Dobu, kdy naše děti byly malé, jsem si ohromně užívala a cítila jsem se užitečná. To, že u nás stále chodí novorozenci do ústavů, mi přijde úplně neuvěřitelné. Pořádám různé kurzy a na nich jsem se seznámila s přechodnými pěstounkami a úplně jsem se pro to nadchla. Prošli jsme školením a na jaře 2018 nás zařadili.

 

Dokážete srovnat náročnost mezi přechodným a dlouhodobým pěstounstvím?

Nedokážu. U přechodné péče je podle mě nejnáročnější předávání. Zatlačit své ego, pocit, že dítě je moje a jen já vím, co je pro něj nejlepší. Vnímat potřeby nejenom daného dítěte, ale i dané rodiny. Od ostatních pěstounů vím, že je hodně těžké vracet dítě do biologické rodiny, do rodiny, odkud bylo odebráno, nebo která ho, z jakýchkoli důvodů, nějakou dobu nechtěla. U péče na přechodnou dobu jste mimoto pořád na začátku. Než si na sebe s dítětem zvyknete a než si srovnáte jakýsi denní režim, už ho předáváte a přijímáte jiné a takhle pořád dokola. Na druhou stranu, dlouhodobé pěstounství je prostě závazek až do dospělosti dítěte. Byly okamžiky, kdy jsem si říkala, že to nevydržím. Měla jsem pocit, že už nevím, jak s přijatým dítětem dál.

 

Pěstounská péče může být dlouhodobá, nebo na přechodnou dobu. Pěstounská péče na přechodnou dobu je krizovým institutem. Zajišťuje individuální péči o děti po dobu, než si rodiče upraví své poměry a převezmou dítě zpět do své péče, nebo po dobu, než je vyřešena právní situace dítěte, které může být následně osvojeno. Přechodná pěstounská péče může trvat nejdéle jeden rok.

 

I ten nejlepší kojenecký ústav nenahradí individuální péči

Anna Němcová, vedoucí Centra podpory pěstounských rodin PREVENT, popisuje, proč je péče na přechodnou dobu v rodině lepší než pobyt novorozence v kojeneckém ústavu: „Dítě je po narození přirozeně nastavené na jednu primární pečující osobu, která reaguje na jeho potřeby. Nejčastěji je to maminka, doplňovaná otcem, či babičkou. Za těchto podmínek se nejlépe vyvíjí rozumové, emoční a sociální schopnosti dítěte. Miminko zná maminky vůni, hlas, reakce a společně s ní se raduje ze vzájemných doteků. Maminka reaguje na chování miminka vždy stejným způsobem a dítěti tak dává pocit bezpečí, potřebný k prozkoumání svého okolí. Mezi maminkou a dítětem se vytvoří velmi rychle silné citové pouto. Když se dítě naučí, že mu maminka pomůže, když zapláče, je schopné tento princip přenést později na ostatní lidi. Například později ve školce řekne paní učitelce o pomoc při zapínání zipu na bundě. Když si toto dítě nezažije, bude se snažit pomoci si samo, a když to nepůjde, bude se vztekat či bouchne kamaráda, který stojí vedle něj. Tyto situace může miminko v přechodné pěstounské péči zažívat a trénovat. Ale i v tom nejlepším kojeneckém ústavu k tomu příležitost nemá. Zde je totiž vždy jedna sestra na čtyři až šest dětí, za den se u miminka vystřídají dvě až tři pečující osoby a nikdo se neřídí jeho přirozenými potřebami, ale krmení a přebalování podléhá dennímu rozvrhu.“

 

Pěstounství je povolání

Do pěstounské péče na přechodnou dobu nejsou umísťováni jen novorozenci, jak popisuje Anně Němcová, ale všechny děti do osmnácti let: „V roce 2013, kdy se začala přechodná pěstounská péče aplikovat, se umísťovala převážně miminka. Dnes už se běžně dávají do přechodné péče i starší děti.“ Potenciální zájemci musí absolvovat odbornou přípravu, která je u přechodných pěstounů obsáhlejší než u dlouhodobých. Pěstouni na přechodnou dobu se také zavazují, že převezmou jakékoli dítě do své péče, jestliže mají volnou kapacitu, které jim Orgán sociálně-právní ochrany dětí nabídne. Při výběru dítěte do dlouhodobé pěstounské péče jsou zohledňovány kompetence a potřeby celé rodiny.

 

Autorka: Kateřina Vickers, Foto: jonathan borba on Unsplash

Partneři

Diamant Expo

Milan Horák

Naše rodina

Ostrovní 30
110 00, Praha 1

telefon: +420 224 932 034
fax: +420 224 932 034
email: rodina@rodinaonline.cz

IČO: 15095568
DIČ: CZ480307270

Website Security Test