český týdeník | založeno 1968 | Vydavatel: JUDr. František Talián - "Fortuna"

ČLÁNKY

Každý diabetik má vlastní cukrovku

Diabetes připomíná koktejl, jehož složení neznáme. Každý pacient má různě fungující geny, jejichž kombinace může způsobit rozličné poruchy. Jak se nakombinují, zatím jednoduše nezjistíme. Cukrovka se rozvíjí u každého pacienta trochu jinak. Proto má sousedka jiné léky, než doporučil lékař nám. Vše vysvětluje v rozhovoru přední český diabetolog Doc. MUDr. Martin Prázný, CSc., Ph.D.

 

Proč je cukrovka tak nebezpečná?

Největší rizika spočívají v pozdních komplikacích. Rozvíjejí se sice až po řadě let trvání nemoci, ale hrozně moc záleží na tom, jak dobře ji léčíme v prvních letech. Tělo si to pamatuje a podle toho se pak komplikace projeví více nebo méně. Proto se tolik snažíme pacienty zachytit včas a začít je hned léčit.

 

Pokud by se pacient neléčil, má jistotu, že se komplikace objeví?

Nejen, že se objeví, ale ony se objeví velice brzy. Když se pacient neléčí, diabetes se velmi zrychlí. Během pár let začne tělo trpět.

 

Jak moc dokáže léčba komplikace pozdržet?

Za perfektní výsledek považujeme oddálení o dvacet až třicet let. Záleží, jak je nastavená genetika. Každý pacient je unikátní.

 

Člověk, který má cukrovku v genech, se jí tedy nevyhne, i kdyby celý život žil příkladně?

Ve většině případů jí lze správnou životosprávou zabránit nebo ji alespoň oddálit. Je totiž rozdíl, jestli ji dostanete ve čtyřiceti nebo v sedmdesáti letech. Někdy se to ale přesto nepodaří a cukrovka se rozvíjí dříve.

 

Pozná člověk, zda ji v genech má a jak rychle se u něj potíže objeví?

Jestliže ji mají oba jeho rodiče, pak v sobě má téměř jistě také rizikové geny. Jde o souhru genů, které dostane od otce a matky a které se různě kombinují. Genů je hodně a každý z nich vyrobí trochu jinou poruchu. Tím pádem je každý diabetik jiný. Je to unikát a funguje trochu jiným způsobem.

 

Má tento mix genů vliv na průběh nemoci?

Jistě. To je důvod, proč každému pacientovi vyhovuje jiná léčba nebo proč se u někoho objeví komplikace dříve než u druhého.

 

Mohou lékaři poznat, co má pacient v genech naprogramováno?

I když nyní v této oblasti probíhá intenzivní výzkum, zatím to možné není. Proto přistupujeme ke každému pacientovi, jako by byl maximálně rizikový. Léčbou u něj minimalizujeme riziko, že komplikace nastanou. Dokážeme je pozdržet, ale ne zcela eliminovat. Geny neoklameme.

 

Jsou nějaké pokroky v léčbě, které by nejisté vyhlídky diabetiků zlepšily?

V současné době se snažíme přistupovat ke každému pacientovi individuálně – právě proto, že každý je unikátní. Lékaři by měli pacientovi stanovit individuální terapii a při její tvorbě přihlížet k celé řadě parametrů. Klíčové je zejména to, aby byl pacient ochotný spolupracovat a dodržoval doporučení týkající se pohybu a diety. Svou roli hrají i jeho další nemoci.

 

Pokud pacient odmítne?

Nutit ho nemůžeme. Dáme mu léčbu, ale víme, že bude rychleji selhávat. Nepomůže vždycky navyšovat dávky inzulinu, když se bude přejídat a nebude se hýbat.

 

Spolupracují čeští diabetici?

Pár se jich určitě najde. Ale kdyby polovina spolupracovala tak, jak bychom si představovali, bylo by to krásné. To, že sem tam zapomenou lék užít, naprosto chápeme. Jenže mnozí vyhodí recept už cestou od lékaře. Nechtějí být léčeni, cukrovka je zpočátku nebolí, mají pocit, že to nepotřebují. Málokdo také dokáže trvale změnit životní styl.

 

Co hrozí, když si lék zapomene vzít?

U běžných diabetiků druhého typu cukr stoupne, a pokud pak pacient v léčbě pokračuje, během dvou dnů se zase srovná. Pořád ale platí, že čím vyšší cukr, tím větší riziko komplikací. Za třicet let trvání cukrovky se to nasčítá, a pak se může snáz projevit komplikace.

 

Někteří pacienti možná lék neberou záměrně, protože se obávají hypoglykemie…

Bohužel zatím neexistuje lék, který by udržel hladinu cukru na zcela ideální úrovni po celý den, i když moderní léky se tomuto ideálu již blíží. Pro pacienty se zvýšeným rizikem hypoglykemie, kteří musí být léčeni inzulinem, je lepší používat moderní bazální inzulinová analoga. Jejich velká výhoda je právě ve snížení rizika hypoglykemií, protože látka působí rovnoměrně a postupně.

 

Dřív byl inzulin jen pro „pokročilé“ diabetiky…

Dneska jej pacient dostane ve chvíli, kdy selžou tablety, bez ohledu na věk. Je to lék, který můžeme podat hned, pokud je to nezbytné. V přípravku, který máme už několik let k dispozici, je inzulin koncentrovaný, takže jeho objem, který si pacient píchá, je menší. Pro některé je to příjemnější. Je zde totiž třetinový objem se stejnou účinností. Pacient bude vpich lépe snášet a my doufáme, že pak nebude mít důvod vynechávat nebo snižovat dávku.

 

Může pacient svou léčbu ovlivnit?

Samozřejmě. Dneska se pacienta ptáme, potřebujeme mít otevřený vztah postavený na důvěře. Nemůžeme mu nutit léčbu, kterou nechce, protože pak ji pravděpodobně nebude dodržovat.

 

Autorka: Renáta Šťastná, Foto: Pixabay 

Partneři

Diamant Expo

JUDr. František Talián - "Fortuna"

Naše rodina

Ostrovní 30
110 00, Praha 1

telefon: +420 224 932 034
fax: +420 224 932 034
email: rodina@rodinaonline.cz

IČO: 15095568
DIČ: CZ480307270

Website Security Test