český týdeník | založeno 1968 | Vydavatel: JUDr. František Talián - "Fortuna"

ČLÁNKY

Pro stromy není vidět les…

Představme si sendvič. Dva kusy pečiva a mezi nimi něco dobrého. Právě ten prostředek bývá obvykle to nejlepší, na co se nejvíc těšíme. Sendviče jsou velmi oblíbené hlavně proto, že s nimi není velká práce a nad jejich přípravou nemusíme dlouho přemýšlet. Vnímáme je jako samozřejmost.

 

Podobně je na tom takzvaná sendvičová generace, která drží společnost pohromadě a naplňuje nejen základní potřeby mnoha lidí za minimální ocenění a uznání. Tento pojem, v poslední době velmi často skloňovaný, upozorňuje právě na tu pomyslnou náplň mezi dvěma vrstvami, z nichž jednu tvoří malé děti a druhou stárnoucí rodiče. Obě skupiny mají požadavky, kterých nedocílí bez pomoci. „Náplň“ poskakuje sem a tam a drží všechno pohromadě, aby se to nerozpadlo, aby rodina fungovala v klidu a pohodě.

 

Cesta vede středem

Ve středním věku se mnoho lidí smiřuje se svým životem a upevňuje identitu. V tomto věku už obvykle našli životního partnera, zajistili si kariéru a pořídili děti. Současně mají poblíž stárnoucí rodiče, kterým ubývají síly a potřebují jejich pomoc. Výzkumy ukázaly, že si většina českých seniorů přeje, i ve stavu nemohoucnosti a za pomoci pečovatelů, zůstat doma.

Na některé osoby v tomto období doléhají nároky vícegenerační péče obrovskou vahou. Někdy žijí v domácnosti nezaopatřené ratolesti nejrůznějšího věku proti stárnoucím a často nemocným prarodičům. Obě skupiny mají složitý soubor potřeb a obě vyžadují od „náplně“ pomoc.

Ta je lapena přesně uprostřed a musí všechny nezbytnosti naplňovat, aby celý mechanismus fungoval. Snaží se, aby se nevymkl z rukou vlastní život, vztahy a pracovní povinnosti, a přitom musí chodit na sportovní utkání svých dětí, pomáhat jim s domácími úkoly, vařit a řešit každodenní povinnosti. K tomu se ještě stará o jednoho nebo oba rodiče, zařizuje a doprovází je na lékařská vyšetření, poskytuje jim pomoc v podobě stříhání nehtů, oblékání, koupání, podávání léků a krmení. „Náplň“ je vlastně pečovatel, ať rodinný příslušník nebo profesionál.

 

Mít se rád je žádoucí

Lidé, kterým se dostalo lepší rané rodičovské péče a lepších základů, se se středním věkem někdy vyrovnávají snáz. Stárnout s grácií vyžaduje, aby se člověk cítil dobře a spokojený sám se sebou. Je-li jeho vnitřní rozhovor laskavý a milující, bude lépe vybavený k tomu, aby dával lásku ostatním, ale zároveň ji i přijímal. Jeho cesta tímto obdobím bude méně chaotická, i když bude muset čelit řadě výzev.

Jedinec, který najde vnitřní klid, ujasní si priority a dá věcem řád, bude mít i jednodušší stanovení určitých postupů. Pečovatel se učí žít podle vnitřních pravidel. Která to mohou být?

Mám na vybranou: buď budu vděčný za každý nový den, nebo se rozhodnu být nešťastný. Mám život ve svých rukou.

Budu se stavět na první místo: budu-li fyzicky a duševně vyčerpaný, nebudu se moci postarat o ostatní. Musím si najít čas na sebe a nesmím se za to cítit provinile.

Udělám si čas na sebe a na partnera: nebudu odsouvat svoje koníčky a aspoň jeden den si na ně udělám čas. Budu dávat partnerovi najevo, že je pro mě stále důležitý.

Zavedu rutinu: odbourám chaos a rodina pocítí, že žít podle pravidel je lepší.

Požádám o pomoc: pokud pocítím, že mi ubývají síly, požádám o pomoc někoho z rodiny.

Mohu říct ano, možná, později nebo ne: musím si stanovovat vlastní hranice a chránit vlastní čas.

Budu věnovat pozornost vlastním pocitům a potřebám: naučím se říct „dost“ v okamžiku, kdy se začínám cítit přetažený. Tím zabráním, aby se mi všechno „vymklo z rukou“.

Budu si připomínat, že tohle je jediný život, který mám: budu si připomínat, že tenhle život je můj a nikoho jiného. Ani mých dětí ani rodičů. Já jsem zodpovědný za svoje štěstí.

 

Péče o partnera

Jakmile se pečovateli podaří zaměřit část energie, kterou dřív investoval do rodiny, zpět do sebe, bude mít lepší pozici k tomu, aby si uvědomil, že má potřeby i jeho partner. Dochází totiž k tomu, že příslušník multigenerační péče někdy přes stromy nevidí les. Sám se v lese ztratí, partner tím trpí a často pociťuje, že vztah uvadá. Přitom právě jejich vztah je hlavním pilířem, který drží všechno pohromadě. Základ tohoto pilíře tedy musí být pevný a stále upevňovaný, aby celá konstrukce účinně fungovala.

Poté, co pečovatel oživí vztah s partnerem, získá zpět pozornost a lásku, kterou sám nutně k životu potřebuje.

 

Rutina, diář a harmonogram

Zavedení rutiny může být nápomocné při vytváření vědomě plánovaného životního stylu, v němž zůstává i dost času na sebe i partnera. Diář, který si člověk dříve vedl hlavně kvůli zábavě, získává nový rozměr a hlavně účel: zachování zdravého rozumu. A může následovat další krok: vytvořit jednoduchý harmonogram. Jednoduchý proto, že v něm lze snadno provádět nezbytné úpravy.

V každodenním plánu by určitě neměly chybět položky jako: Vstávat a cvičit, Snídaně a polibky, Odchod, V kanceláři, Práce, Pauza, Práce, Oběd, Práce, Cesta domů, Večeře, Rodinné hry, Domácí úkoly a čas na starší členy… Nutností je časový údaj od kdy do kdy se úkony mají odehrávat. Víkend by měl mít samostatný harmonogram s tím, že oproti všedním dnům tady bude podstatně více času, který budou trávit všichni společně.

 

Zpracováno podle knihy Sendvičová rodina, vydanou nakladatelstvím Portál v roce 2018.

 

Autorka: Renáta Šťastná, Foto: Pixabay

Partneři

Diamant Expo

JUDr. František Talián - "Fortuna"

Naše rodina

Ostrovní 30
110 00, Praha 1

telefon: +420 224 932 034
fax: +420 224 932 034
email: rodina@rodinaonline.cz

IČO: 15095568
DIČ: CZ480307270

Website Security Test