český týdeník | založeno 1968 | Vydavatel: Milan  Horák

AKTUALITY Z REDAKCE

Jako malá holka jsem byla skálopevně přesvědčená, že ze mě bude něco výjimečného, až vyrostu. Budu hrát princeznu v pohádce, napíšu knížku hodně podobnou Janě Eyrové, nebo budu zpívat v Televarieté. Před očima jsem měla cílovou pásku, kterou až jednou přetrhnu… sesypou se mi na hlavu zlaté hvězdičky, kolem dokola se rozhoří prskavky a já budu po zbytek života odpočívat na růžovém obláčku a upíjet brčkem tekuté štěstí.

Byla jsem si jistá, že mám mnoho talentů, stačí jen vybrat ten největší. Zkoušela jsem nadšeně jeden za druhým. Dobře jsme se učila, chodila do hudebky, na výtvarku, na sbor a na tancování. Rodiče na mě byli hrdí, učitelé mě chválili. Na gymplu mě však pocit výjimečnosti ze dne na den opustil. Moje talenty nestačily. Z barevného nadšení pro věc se stal šedivý ulepený závod, ve kterém cílovou pásku přetrhl většinou někdo jiný. Rozhodla jsem se však nepolevit, abych se dostala alespoň na nějakou pořádnou vysokou školu. Nakonec jsem před své jméno přidala tři písmenka a tečku, naučila se plynně dvěma jazyky, angažovala se, kde se dalo, pracovala do úmoru a pomáhala lidem v nouzi. Pak jsem si začala plnit i své literární touhy. Ale vždycky, když jsem nějakou cílovou pásku přetrhla a chtěla si na chvilinku pohovět na obláčku a usrknout tekutého štěstí, na horizontu jsem uviděla novou pásku. A přitom už mě tak strašně bolely nohy…

Jim Carrey řekl: „Myslím, že každý by se měl stát bohatým a slavným a získat všechno, co chtěl, aby mu došlo, že to není odpověď.“ Sice jsem nic výjimečného nedokázala, nejsem ani bohatá, ani slavná, ale začíná mi být jasné, že když budu takhle pokračovat dál, nebudu mít nikdy dost. Naštěstí mám mnoho jiných věcí, o kterých se mi nesnilo: skvělého manžela a dvě malé holčičky. Za letních večerů sedávám s dcerami pod jabloní na velké houpačce a zpívám jim. Někdy nám paprsky slábnoucího slunce vykouzlí na obličeji mihotavé zlaté hvězdičky a holky je chytají. Dívám se na ně a zajíkám se při tom tekutým štěstím.

MSc. Kateřina Vickers, redaktorka

Foto: Pixabay

Začal půst, doba přípravy na velikonoční svátky, kdy si tradičně křesťané něco odříkají a odpírají, aby se duchovně připravili na slavení největšího svátku církevního roku. V aktuálním čísle se o křesťanské praxi postu, historii a současnosti dočteme více, ale i si můžeme položit otázku: Má odříkání nějaký smysl i mimo duchovní rámec křesťanské praxe?

Když sleduji, jak se ze všech koutů valí reklama, která se snaží přesvědčit, že se musíme doslova ukonzumovat k smrti, přijde mi až otravná. Proč jsem neustále přesvědčován, že pokud si nekoupím to, či ono, je můj život neúplný?

Vedle toho naopak můžeme často v novinách číst, kolik potravin se zbytečně vyhodí, jak naše společnost plýtvá vodou, energií a mnoha dalšími věcmi. Spotřebovávat víc, než potřebuji nebo dokonce víc, než si mohu dovolit, to je jeden z velkých „hříchů“ dneška.

Už několikrát jsem ve svém okolí viděl případy, kdy nesoudný konzum dovedl člověka do dluhové pasti. V tomto ohledu může být postní doba časem zamyšlení úplně pro všechny, ať už se připravují na Velikonoce v jejich duchovním smyslu, nebo jim prostě jenom záleží na zdravém a odpovědném životním stylu.

Svatý Ambrož Milánský jednou napsal, že každý opojný nápoj nazýváme „žíznivým“, protože žízeň nehasí, ale jenom vyvolává další. Pojďme letošní postní dobu využít a během ní se zamyslet, kolik z věcí, které si kupujeme, užíváme a konzumujeme slouží k naplnění opravdové potřeby a kolik z nich je jenom pomyslný opojný nápoj, který vede k větší a větší žízni.

Součástí křesťanské praxe postu vždycky bylo, že peníze ušetřené za drahé a nákladné potraviny jsou věnovány na dobročinný účel. To je druhá rovina, která nás může inspirovat – starost o lidi. Zamysleme se, koho ze svých blízkých jsme třeba dlouho nenavštívili nebo nepotěšili, a napravme to.

Petr Jan Vinš, redaktor

Foto: Pixabay

Žijeme ve světě neúnavného pokroku, netušených vědeckých zázraků a fascinujících průniků do oblastí, o nichž jsme ještě včera vůbec nic netušili. Létáme ke vzdáleným planetám, jednou nohou stále stojíme ve virtuálním prostoru, a kdybychom směli, dokázali bychom transplantovat i vlastní hlavu. Odpovědi vědců, výzkumníků, lékařů a špičkových odborníků ze všech oblastí lidské činnosti nám čím dál častěji vyrážejí dech. To všechno je však očekávatelné a předpokladatelné, vždyť přece každé malé dítě ví, že pokrok zastavit nelze. A pokud přičteme závratné tempo přibývajících, stále nových a nových poznatků, leží nám u nohou nějaký dech beroucí objev doslova každou vteřinu.

O to absurdněji působí objevy každodenního života. Když ve specializovaném obchodu se sýry ukážeme prstem na jeden druh zboží s otázkou, co to je, a prostá odpověď prodavačky zní „To je sýr“, viditelně nám vezme vítr z plachet. Také opakované ujišťování zlobného důchodce na poště, pokaždé když se objeví nový příchozí, kde fronta začíná a kde končí, působí poněkud nadbytečně – zejména když se nový příchozí spořádaně postavil na správný konec fronty i bez staříkova upozornění.

Jako vrchol panoptikální reality show naší předimenzované současnosti pak působí vybrané pasáže z učebnice autoškoly, ve kterých se tvrdí se vší vážností, že teploměr je zařízení, které zpravidla informuje o teplotě ovzduší. Co naplat, jedinec ztracený v chaosu svého spletitého novodobého bytí se patrně musí naučit nazpaměť, že účastník provozu na pozemních komunikacích je každý, kdo se přímým způsobem účastní provozu na pozemních komunikacích. Také informace o tom, že dálnice je pozemní komunikace označená dopravní značkou Dálnice, se může v určitém světle jevit jako nanejvýš potřebná, nemluvě o ujištění, že organizovaný útvar chodců nesmí jít na mostě jednotným krokem. A tak otázka, která by nás měla pravděpodobně trápit, se netýká možnosti obživy nebo zdravotního stavu, ale způsobu, jakým na mostě kráčí člověk za mnou, na kterého ale nevidím.

Magdalena Wagnerová, spisovatelka

Foto: Pixabay

Kdybych se měla přihlásit k nějakému filozofickému směru, jednoznačně bych volila racionalismus. Když lidé jednají racionálně a věci mají svou logiku, cítím se tak nějak jistěji. Mám prostě ráda, když rozum hraje první housle. Můj racionalismus se projevuje tím, že věřím spíš v nic než v něco. I když… možná to zase tak úplné nic není.

To, v co věřím, bych s trochou nadsázky mohla pojmenovat jako knižní determinismus. Neustále mám rozečtenou nějakou knihu a často mám pocit, že načasování, s jakým ke mně ten který titul přichází, jednoduše není náhoda. Mluvím hlavně o beletrii, ne o knihách osobního rozvoje nebo motivačních příručkách. Uvědomuju si to nejčastěji v situacích, kdy se v mém životě děje něco nestandardního. Velmi často se pak přistihnu u toho, že se v knize, kterou čtu, „náhodou“ objeví odstavec nebo věta, kterou právě potřebuju slyšet.

Může jít o úryvek z rozhovoru dvou postav, vnitřní monolog knižního hrdiny nebo popis konkrétní situace, nápadně podobné té mojí. Stejně tak se ale může jednat o naprostou banalitu. Pár slov, kterým bych za jiných okolností nepřikládala žádnou váhu, ale dnes jsem přesvědčená, že snad autor napsal celý příběh jen kvůli nim a vesmír mi je ve spojení s PPL urgentně dopravil na noční stolek. Nebo taky ne. Jsou to vlastně taková zašifrovaná sdělení a dost možná nejen pro mě.

Jsem přesvědčená, že na každého čeká v knize, kterou právě čte, nějaký vzkaz. V případě tištěné knihy černý na bílém, v případě e-knihy černý na integrované LED diodě. Obyčejně přijde sám, aniž bychom se nadřeli s hledáním. My, Češi starší patnácti let, prý průměrně denně věnujeme čtení třicet jednu minutu, podle statistického vzorku tak máme každý den přibližně půlhodinu na to najít bezděčně odpovědi na otázky, které se nám honí hlavou.

Březen jako měsíc zaslíbený knihám tak nabízí ideální příležitost otestovat, zda to funguje.

MgA. Monika Valentová, redaktorka a webmaster

Foto: Pixabay

Partneři

Diamant Expo

Milan Horák

Naše rodina

Ostrovní 30
110 00, Praha 1

telefon: +420 224 932 034
fax: +420 224 932 034
email: rodina@rodinaonline.cz

IČO: 15095568
DIČ: CZ480307270

Website Security Test