český týdeník | založeno 1968 | Vydavatel: Milan  Horák

AKTUALITY Z REDAKCE

V zajetí bohulibé profese

V amerických filmech vídáme domovníky, které bychom nejraději adoptovali. Jsou vlídní, uctiví, chápaví, prozíraví, mají vrozený talent rozpoznat bídáka od poctivé duše a takt je jejich druhá přirozenost. Totéž se týká i filmových portýrů, recepčních, vrátných a všech podobných bytostí, které mají na starost klid a pořádek v nějakém domě či budově. O to smutnější bývají naše návraty do všedního života, kde na nás číhají nerudní mužové a ženy, obvykle působící dojmem, že jsou na světě jen proto, aby nás přistihli při činu. Charakter tohoto činu není nikdy přesně specifikovaný, ale my už dopředu víme, že bude náš čin hrozný a bezesporu s nedozírnými následky pochopitelně v náš neprospěch, pokud si nedáme pozor.

Nebezpečí číhá na každém kroku. Po Vánocích trousíme jehličí po chodbách, přetěžujeme výtahy, řádně si nečistíme boty, naše televize hraje příliš hlasitě a náš kotel hučí, nemáme umytá okna, vyhazujeme nevhodné odpadky, pronášíme do veřejných budov podezřelé předměty, chodí za námi nevhodné návštěvy, a pokud nám praskne voda, není podstatné, že máme zničený byt, ale že jsme ohrozili sousedy. V nočních hodinách příliš hlučíme ve společných prostorách a parkujeme naprosto nepřístojně. Naše psy by bylo nejlepší utratit a naše děti převychovat. Leckde vlastně vůbec nemáme co pohledávat a přesvědčit příslušného člověka o tom, že máme pro vstup do budovy pádný důvod, bývá někdy téměř nemožné.

Tito strážci klidu a pořádku jako by bděli dnem i nocí jen proto, aby nás mohli přistihnout při činu, nikoli aby převzali naši poštu, aby nám oplatili náš vlídný pozdrav či nás navedli do správného patra. Člověk by řekl, že stačí přesměrovat své kročeje a podobným individuím se vyhnout, ale číhají na nás všude. Těžko říct, proč právě tato profese v našich končinách přitahuje často tak nevlídné jedince, kterým působí radost vyvolávat v druhých strach. A tak nezbývá než chodit čím dál častěji do biografu, abychom nezapomněli, jaká byla původní podstata této bohulibé profese. 

Magdalena Wagnerová, spisovatelka

Foto: Pixabay

Partneři

Diamant Expo

Milan Horák

Naše rodina

Ostrovní 30
110 00, Praha 1

telefon: +420 224 932 034
fax: +420 224 932 034
email: rodina@rodinaonline.cz

IČO: 15095568
DIČ: CZ480307270

Website Security Test